Існуюча система освіти перестала влаштовувати практично всі держави світу і піддається активному реформуванню в наші дні. Перспективним напрямом використання в навчальному процесі є нова інформаційна технологія, яка дістала назву хмарні обчислення (Cloud computing). Концепція хмарних обчислень стала результатом еволюційного розвитку інформаційних технологій за останні десятиліття.

Доцільність і необхідність упровадження засобів ІКТ на основі хмарних технологій в Україні задекларовано на державному рівні і відображено у національному проекті «Відкритий світ» (2010-2014 рр.), у Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2013-2020 рр., що передбачає формування сучасної інформаційної інфраструктури на основі хмарних технологій. Крім цього у 2012 році Криворізьким національним університетом та Інститутом інформаційних технологій та засобів навчання НАПН України започатковано спільну науково-дослідну лабораторію «Хмарні технології в освіті», у 2014 році – проект «Хмарні сервіси в освіті» (2014-2017 н.р.) (Наказ Міністерства освіти та науки України № 629 від 21.05.2014 р.), у межах якого проводиться поетапна експериментальна робота щодо створення та впровадження хмаро орієнтованих навчальних середовищ у загальноосвітніх навчальних закладах.

Хмарні технології — це парадигма, що передбачає віддалену обробку та зберігання даних.

Хмарні технології – це зручне середовище для зберігання і обробки інформації. Робота в «хмарах» спрямована на зниження витрат і підвищення ефективності роботи підприємств. Особливістю хмарних технологій є не прихильність до апаратної платформи і географічної території. Клієнт може працювати з хмарними сервісами з будь-якої точки планети і з будь-якого пристрою, що має доступ в інтернет, а також оперативно реагувати на зміни потреб.

На сучасному етапі розвитку кожен вчитель може організувати учбовий процес, використовуючи мобільні пристрої та безпровідну мережу. Наповнення електронного освітнього простору здійснюють викладачі та учні.

Основні переваги, які можуть дати хмарні сервіси школі, очевидні:

 •  економія засобів на придбання програмного забезпечення (використання технології Office Web Apps (Office онлайн));
 •  зниження потреби в спеціалізованих приміщеннях;
 •  виконання багатьох видів учбової роботи, контролю і оцінки online;
 • економія дискового простору;
 • забезпечення захисту даних від втрат та виконання багатьох видів навчальної діяльності, контролю і оцінювання, тестування он-лайн, відкритості освітнього середовища;
 •  антивірусна, безрекламна, антихакреська безпека та відкритість освітнього середовища для вчителів і для учнів.

Хмарні сервіси надають широкі можливості для створення різних навчальних ситуацій в яких учні можуть освоювати і відпрацьовувати навички необхідні в XXI столітті:

 •  інформаційна грамотність, тобто вміння шукати інформацію, порівнювати її з різних джерел, розпізнавати та вибирати найнеобхідніше;
 •  мультимедійна грамотність – здатність розпізнавати і використовувати різні типи медіаресурсів як у роботі так, і в навчанні;
 •  організаційна грамотність – здатність планувати свій час так,
 •  щоб встигнути, все що заплановано;
 •  розуміння взаємозв'язків, які існують між різними людьми, групами та організаціями;
 •  комунікативна грамотність – це навички ефективного спілкування та співробітництва;
 • продуктивна грамотність – здатність до створення якісних продуктів, можливість використання засобів планування.

Хмарні сервіси є на даний момент повноцінним навчальним інструментом, що дозволяє навчальному закладу створити власний онлайнпростір та формувати особисте освітнє середовище учнів та вчителів максимально ефективно.

Постійне використання нових засобів для навчання надає можливість не стояти на одному місці, привчає до нового стилю поведінки, легкому вирішенню будь-яких ситуацій. Таке навчання допомагає зробити сам процес навчання відритим і доступним для всіх: учнів, вчителів, батьків.

Хмарні технології для вчителя:

 •  вчитель має доступ до свої матеріалів і документів будь-де і будь-коли;
 •  з’являється можливість використання відео і аудіо файлів прямо з Інтернету, без додаткового завантаження на комп’ютер;
 • організація спілкування з предметними кафедрами вищих навчальних закладів (проведення он-лайн уроків, тренінгів, круглих столів);
 •  можливість формувати траєкторії розвитку кожного учня з конкретного предмету;
 •  принципово нові можливості для організації досліджень, проектної діяльності та адаптації навчального матеріалу до реального життя;
 • принципово нові можливості передачі знань: он-лайн уроки, вебінари, інтегровані практичні заняття, кооперативні лабораторні роботи, 
 • он-лайн комунікація з учнями інших шкіл міста або інших країн.

Блог, сайт, особиста сторінка вчителя служать джерелом для отримання необхідних знань. Вчитель має можливість розмістити матеріали, підручники, конспекти з різноманітних дисциплін, зробити посилання на інші он-лайн джерела тощо. Такий контент сприяє налагодженню міжособистісних контактів між вчителем, учнями, батьками. Крім того у вчителя з’являється можливість викладати інтерактивні вправи, книги, презентації, фотоблоги, відео, графіки тощо. Цінним є те, що у блозі або на особистій сторінці вчитель має можливість спілкуватись з батьками, надавати їм необхідну інформацію, запрошувати на різноманітні тематичні та профілактичні заходи тощо.

Сьогодні уявити життя без комп'ютера, Інтернету та IT технологій практично неможливо. Сучасні діти не уявляють своє життя без Інтернету з його соціальним спілкуванням та інформаційними ресурсами. Ми спостерігаємо, як росте покоління візуалів, для яких головним джерелом інформації є зоровий ряд. Все це пояснює необхідність використання нових світових інформаційних розробок в освітній діяльності. Однією з інновацій в освітньому процесі, використовуваному в сучасному світі, є хмарні сервіси.

 

Як показує досвід розвинених зарубіжних країн, впровадження в навчальний процес «хмарних обчислень» є відмінним рішенням проблем комп'ютеризації освіти. До переваг використання хмаро орієнтованого навчального середовища можна віднести: підвищується активізація навчальної діяльності учнів та мотивація до навчання; спостерігається економія навчального часу ― акцент переміщується на відпрацювання навичок, розвитку логічного мислення, пам’яті; є можливість взаємодії з освітніми сервісами, що в цілому підвищують ефективність навчального процесу.