Додаток 1

                                                                                                                                                          до наказу по школі

від 30.08.2016 № 256

 

 

ПОРЯДОК

взаємодії та організації роботи Запорізької спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 100 Запорізької міської ради Запорізької області з благодійними організаціями

 

1. Порядок взаємодії та організації роботи Запорізької спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 100 Запорізької міської ради Запорізької області (далі – ЗСШ № 100) з благодійними організаціями (далі – Порядок) розроблено у відповідності до Закону України «Про освіту», Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я; соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1295 «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт», на виконання рішення Запорізької міської ради від 25.05.2016 № 24 «Про систематизацію отримання благодійної допомоги для потреб закладів освіти м. Запоріжжя», наказу департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради від 29.08.2016 № 530-р «Про затвердження Порядку взаємодії та організації роботи навчальних закладів з благодійними організаціями».

2.             Порядок визначає вимоги до отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків і пожертв (далі - благодійні внески) від юридичних та фізичних осіб - резидентів і нерезидентів (далі - благодійники) безпосередньо ЗСШ № 100 (далі - набувачі).

3.         Благодійні внески можуть надаватися благодійниками набувачам у грошовій формі для потреб їх фінансування за напрямами видатків, визначеними благодійником, а також як товари, роботи, послуги. Якщо благодійником конкретні цілі використання коштів не визначено, шляхи спрямування благодійного внеску визначаються директором ЗСШ № 100 відповідно до першочергових потреб, пов'язаних виключно з основною діяльністю ЗСШ № 100.

4.         Благодійні внески не можуть заміняти плату за надання ЗСШ № 100  платних послуг за переліками, визначеними в установленому порядку.

5.         Благодійні внески у грошовій формі зараховуються на рахунок «Доходи за іншими джерелами власних надходжень установ». Облік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, ведеться згідно з Порядком, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1295 «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт».

6.         Після надходження благодійного внеску набувачу керуватися Порядком складання, розгляду, затвердження та основними вимогами до виконання кошторисів бюджетних установ, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228

7.         Бухгалтерський облік благодійних внесків ведеться відповідно до Плану розрахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 №611.

8.         Під час взаємодії ЗСШ № 100 з благодійними організаціями

8.1.      Директор школи:

8.1.1.   здійснює взаємодію з благодійними організаціями відповідно до вимог чинного законодавства та статутів благодійних організацій і не допускає незаконного збирання коштів (матеріальних цінностей) працівниками ЗСШ № 100 та використання їх без відповідного бухгалтерського обліку;

8.1.2.   оприлюднює і регулярно оновлює публічну інформацію у формі відкритих даних про отриману благодійну допомогу ЗСШ № 100 до 10 числа наступного за звітним періодом місяця.

8.2.      Благодійні організації, батьки та батьківські комітети ЗСШ № 100:

8.2.1.   здійснюють добровільні грошові внески виключно в безготівковій формі шляхом внесення коштів на відповідний рахунок благодійних організацій;

8.2.2.   у разі бажання поповнити матеріально-технічну базу навчального закладу передають будь-яке майно виключно у відповідності до чинних вимог ведення бухгалтерського обліку.

8.3. Керівники благодійних організацій надають для оприлюднення на веб-сайті та інформаційному стенді ЗСШ № 100 банківські реквізити благодійної організації та регулярно оновлюють публічну інформацію у формі відкритих даних про надходження та використання благодійної допомоги на веб-сайті та інформаційному стенді ЗСШ № 100 до 10 числа наступного за звітним періодом місяця.