Бабенко Тетяна Петрівна

заступник директора з навчально-виховної роботи

вчитель вищої категорії, вчитель - методист

вчитель біології

 • Грамота управління освіти і науки Запорізької міської ради.
 • Почесна грамота міністерства освіти і науки України.
 • Почесна грамота  Ленінської районої адміністрації, 2000р.     
 • Почесна грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, 2008р.
 • Грамота управління освіти і науки Запорізької міської ради Навчально-методичний центр, 2008р.
 • Почесна грамота департаменту освіти і науки, молоді  та спорту  Запорізької міської ради, 2015р.
 • Грамота територіального відділу  освіти Дніпровського району, 2016р.

Курси підвищення кваліфікації

 

2004 рік – практикум-тренінг за програмою Globe. Національний еколого-натуралістичний центр

2006 рік  – курс за програмою "Іntel Навчання для майбутнього", КЗ «ЗОІППО» ЗОР

2007 рік  – Вчителі біології зі спецкурсом "Екологія", КЗ «ЗОІППО» ЗОР

2008 рік  – 3 всеукраїнські педагогічні читання "Дійсне виховання дитини-у вихованні самих себе", "Всеукраїнський центр гуманної педагогіки"

2009 рік  – Всеукраїнські читання з гуманної педагогіки "Гуманізація освітнього середовища в сучасному навчальному закладі", Запорізький осередок ВГО "Всеукраїнський центр гуманної педагогіки"

2009 рік  – дистанційний курс "Освітній моніторинг як механізм управління якістю освіти на рівні навчального закладу, районного відділу освіти", КЗ «ЗОІППО» ЗОР

2012 рік  – Вчителі курсу "Захист Вітчизни" (медико-санітарна підготовка), КЗ «ЗОІППО» ЗОР

2013 рік  – Заступники директорів закладів освіти, КЗ «ЗОІППО» ЗОР

2013 рік  "Начальник штабу цивільного захисту". Навчально-методичний центр цивільного захисту та БЖД в Запорізькій області

2014 рік – Запорізький обласний центр охорони праці.

 

Співавтор програми з курсу "Екологія рідного краю", 1-11 класи загальноосвітніх навчальних закладів. 2006р.

Автор підручника з "Екологія рідного краю", 2006р.

 

Відповідає за:

 • планування та організацію вивчення предметів біології, екології, фізики, хімії, правознавства, історії, основ здоров’я та профільних спецкурсів, факультативів;
 • своєчасне складання й коригування розкладу уроків;
 • виконання навчальних планів і програм учителями біології, екології, фізики, хімії, правознавства, історії, основ здоров’я, профільних спецкурсів;
 • забезпечення ефективності роботи вчителів біології, екології, фізики, хімії, правознавства, історії, основ здоров’я, профільних спецкурсів, зокрема якості знань, умінь і навичок учнів;
 • ведення класних журналів та іншої документації у 8-11 класах;
 • дотримання санітарно-гігієнічного режиму в навчальних кабінетах;
 • здійснення контролю за відвідуванням учнями  8-11 класів навчальних занять;
 • організацію та проведення роботи щодо обліку оформлення бланків документів на отримання документів про освіту;
 • організацію роботи з учнями 8-11 класів та їх батьками;
 • підготовку звітних документів по школі, складання документів для нарахування заробітної плати вчителям та іншим працівникам школи, зв’язок з бухгалтерією з питань виплати зарплати працівникам школи;
 • ведення статистичних звітів по школі (ЗНЗ-1);
 • створення сприятливого морально-психологічного клімату в педагогічному колективі;
 • роботу з учнями, які за заявою батьків або осіб, що їх замінюють та у зв’язку зі станом здоров’я працюють за індивідуальними планами відповідно до чинного законодавства. 

Керує:

 • роботою вчителів 8-11 класів та вчителів біології, екології, фізики, хімії, правознавства, історії, основ здоров’я, профільних спецкурсів;
 • роботою класних керівників 8 – 11 класів щодо організації навчальної діяльності учнів, формування в них свідомого ставлення до навчання;
 • проведенням контрольних, практичних і лабораторних робіт;
 • підготовкою та проведенням державної підсумкової атестації в 9, 11 класах;
 • роботою завідувачів кабінетів.

Організовує:

 • роботу вчителів з планування, засвоєння учнями навчального матеріалу з біології, екології, фізики, хімії, правознавства, історії, основ здоров’я, профільних спецкурсів та моніторингові дослідження за рівнем навчальних досягнень з даних предметів;
 • дотримання у школі єдиних педагогічних вимог та режиму начальних занять;
 • проведення адміністративних контрольних робіт, контрольних зрізів, відкритих уроків і взаємовідвідування уроків учителями, які викладають в 8-11 класах;
 • підготовку й проведення методичних оперативок з учителями;
 • своєчасну заміну уроків;
 • проведення факультативних занять, спецкурсів за вибором;
 • підготовку матеріалів до складання річного плану.

Здійснює контроль за:

 • роботою вчителів біології, екології, фізики, хімії, правознавства, історії, основ здоров’я, профільних спецкурсів;
 • станом успішності учнів 8-11 класів, відвідуванням учнями уроків;
 • роботою класних керівників щодо організації навчальної діяльності учнів;
 • навчальним навантаженням учнів 8-11 класів;
 •  роботою навчальних кабінетів біології, екології, фізики, хімії, правознавства, історії, основ здоров’я, дотриманням санітарно-гігієнічного режиму;
 • станом збереження й використанням навчально-матеріальної бази;
 • дотриманням у школі єдиних педагогічних вимог, режиму навчальних занять, правил внутрішнього розпорядку;
 • проведенням контрольних робіт та інших обов’язкових уроків, визначених програмою, та виконанням практичної частини вчителями біології, екології, фізики, хімії, правознавства, історії, основ здоров’я;
 • організацією роботи учнів із початковим рівнем навчальних досягнень;
 • роботою секретаря та класних керівників 8-11 класів щодо обліку та ведення особових справ, алфавітної книги;
 • роботою вчителів-предметників щодо підготовки учнів до Всеукраїнських предметних олімпіад, захисту робіт МАН з біології, екології, фізики, хімії, правознавства, історії, основ здоров’я.
 • проведенням шкільного етапу Всеукраїнських предметних олімпіад, захисту робіт МАН з біології, екології, фізики, хімії, правознавства, історії, основ здоров’я;
 • організацією роботи з охорони праці в школі, цивільного захисту.