Климова Тетяна Михайлівна

заступник директора з навчально-виховної роботи

вчитель вищої категорії

вчитель української мови та літератури

 • Грамота відділу освіти Ленінської районої адміністрації, 2010р.  
 • Грамота VIІ районної педагогічної виставки "Науково-методичне забезпечення оцінки результативності освітньої діяльності навчального закладу", 2010р.
 • Почесна грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, 2002р.
 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, 2005р.

Відповідає за:

 • правильне планування та організацію вивчення української мови та літератури, трудового навчання, образотворчого мистецтва, музики, художньої культури, етики;
 • забезпечення ефективності роботи вчителів української мови та літератури, трудового навчання, образотворчого мистецтва, музики, художньої культури, етики;
 • планування, організацію та облік виховної роботи з учнями;
 • контроль за відвідування учнями школи, термінові повідомлення батьків, з’ясовування причини відсутності. У разі пропусків занять учнями без поважної причини проводити профілактичні бесіди, запрошувати батьків з учнем на Раду профілактики та попереджати, що уразі не виконання чинного законодавства в частині забезпечення прав неповнолітніх на одержання повної загальної середньої освіти необхідна інформація надаватиметься до територіального відділу освіти Ленінського району та направлятися до служби (управління) у справах дітей Ленінської районної адміністрації, кримінальної міліції у справах дітей Ленінського РВ УМВС України в Запорізькій області.
 • роботу громадських організацій, різноманітних клубів, предметних гуртків,
 • роботу клубу правових знань старшокласників;
 • роботу методичного об’єднання класних керівників;
 • підготовку та проведення загальношкільних заходів в 1- 11 класах (свят, вечорів, диспутів, естафет, конкурсів тощо);
 • зв'язок із позашкільними громадськими організаціями;
 • випуск загальношкільних стінних газет та їх зміст;
 • організацію відвідування учнями позашкільних навчально-виховних заходів, музеїв, театрів, їхньої участі в екскурсіях тощо;
 • організацію та облік роботи соціального педагога;
 • організацію роботи щодо запобігання бездоглядності школярів і скоєнню ними правопорушень;
 • індивідуальну роботу з дітьми, схильними до асоціативної поведінки та роботу з неблагополучними сім’ями;
 • зв’язок зі службами у справах неповнолітніх, органами міліції;
 • організацію художньої самодіяльності;
 • організацію санітарних п’ятниць та чергування по школі класних колективів, вчителів;
 • організацію та проведення суспільно корисної діяльності;
 • створення й функціонування дитячих організацій та органів учнівського самоврядування;
 • організацію літнього оздоровлення учнів;
 • планування позаурочної роботи з дітьми та власної управлінської діяльності;
 • організацію роботи із соціально незахищеними дітьми;
 • організацію вивчення, узагальнення й поширення перспективного досвіду виховної роботи;
 • забезпечення дотримання правил техніки безпеки і санітарно-гігієнічних норм під час проведення виховних заходів, робіт;
 • організацію просвітницької роботи для батьків (прийом батьків або осіб, що їх замінюють) з питань виховання дітей;
 • виконання річного плану роботи школи;
 • організацію обліку дітей і підлітків шкільного віку згідно з Інструкцією по обліку дітей і підлітків шкільного віку;
 • організацію та облік працевлаштування випускників 9-х та 11-х класів;
 • організацію досліджень та експериментів під час здійснення виховного процесу;
 • організацію харчування учнів пільгових категорій;
 • ведення статистичних звітів по школі (РВК-77).

Керує:

 • роботою вчителів української мови та літератури, трудового навчання, образотворчого мистецтва, музики, художньої культури, етики;
 • діяльністю класних керівників та класоводів щодо організації виховної роботи в класах;
 • роботою органів учнівського самоврядування;
 •  проведенням загальношкільних заходів, традиційних свят і заходів за планами органів влади;
 • роботою методичного об’єднання класних керівників.

Організовує:

 • планування виховної роботи в школі;
 • роботу чергового класу, старшого чергового вчителя;
 • підготовку і проведення загально шкільних заходів виховного спрямування;
 • проведення інструктивно-методичної роботи з класними керівниками та організаторами позаурочної діяльності дітей;
 • роботу із соціального захисту дітей із неблагополучних сімей, а також дітей, які схильні до правопорушень або скоїли їх;
 • створення дитячих організацій та органів учнівського самоврядування;
 • літнє оздоровлення учнів;
 • відвідування позашкільних заходів;
 • роботу шкільного прес-центру;
 • підготовку й проведення методичних оперативок з учителями;
 • підготовку матеріалів до складання річного плану;
 • роботу гуртків художньої самодіяльності, ужиткового мистецтва, технічної творчості тощо;
 • діяльність педагогічного колективу щодо прищеплення учням поваги до загальнолюдських цінностей, принципів моралі, формування в них національної свідомості, культурних потреб, шанобливого ставлення до національних традицій, звичаїв та обрядів, до рідної мови;
 • проведення заходів морально-правового спрямування із залученням працівників правоохоронних органів;
 • захист прав та інтересів учнів;
 • відпочинок учнів, зокрема дітей-сиріт, дітей із багатодітних та малозабезпечених, неблагополучних сімей, у канікулярний період;
 • надання соціально-педагогічної допомоги учням і сім’ям, які потребують особливої уваги;
 • систематичне проведення заходів із профілактики правопорушень та формування в учнів правової грамотності, виявлення причин скоєних ними правопорушень;
 • проведення заходів щодо запобігання травматизму, дорожньо-транспортним пригодам, нещасним випадкам, які трапляються на вулиці та в інших місцях;
 • залучення батьків до проведення виховної роботи з учнями школи;
 • викриті виховні заходи та відвідування класними керівниками школи;
 • профілактичну роботу щодо заборони тютюнопаління, вживанню алкоголю та наркотиків.

Здійснює контроль за:

 • позаурочною роботою, діяльністю вчителів, що їх здійснюють;
 • проведенням аналізу результативності виховної роботи школи, якості роботи окремих педагогічних працівників;
 • виконання планів виховної роботи класними керівниками та класоводами;
 • проведенням спортивно-масової діяльності, військово-патріотичної та краєзнавчої роботи;
 • дотриманням учнями Статуту школи, Правил для учнів школи, Правил внутрішнього розпорядку;
 • виконанням санітарно-гігієнічних норм, правил з охорони праці, пожежної  безпеки під час проведення виховних заходів в школі та за межами навчального закладу;
 • випуском загальношкільних стінних газет та їх змістом;
 • виконанням програм позакласної роботи;
 • якістю проведення класних годин, позашкільних та позакласних заходів;
 • якістю ведення документації;
 • роботою вчителів-предметників щодо підготовки учнів до Всеукраїнських предметних олімпіад, захисту робіт МАН з української мови та літератури, трудового навчання, образотворчого мистецтва, музики, художньої культури, етики
 • проведенням шкільного етапу Всеукраїнських предметних олімпіад, захисту робіт МАН з української мови та літератури, трудового навчання, образотворчого мистецтва, музики, художньої культури, етики;
 • роботою кабінетів української мови та літератури, трудового навчання, образотворчого мистецтва, музики, художньої культури, етики, дотримання санітарно-гігієнічного режиму;
 • станом збереження й використання навчально-матеріальної бази школи.